6.1.4 Incidence nově zjištěných případů HIV/AIDS

Nově zjištěné případy HIV/AIDS - absolutně
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 136 15
Středočeský 21 1
Jihočeský 10 4
Plzeňský 8 4
Karlovarský 3 1
Ústecký 16 1
Liberecký 7 2
Královéhradecký 10 1
Pardubický 7 0
Vysočina 3 0
Jihomoravský 22 1
Olomoucký 7 0
Zlínský 0 0
Moravskoslezský 16 3
Česká republika 266 33
Nově zjištěné případy HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Kraje ČR HIV AIDS
Hl.m.Praha 10,8 1,2
Středočeský 1,6 0,1
Jihočeský 1,6 0,6
Plzeňský 1,4 0,7
Karlovarský 1 0,3
Ústecký 1,9 0,1
Liberecký 1,6 0,5
Královéhradecký 1,8 0,2
Pardubický 1,4 0
Vysočina 0,6 0
Jihomoravský 1,9 0,1
Olomoucký 1,1 0
Zlínský 0 0
Moravskoslezský 1,3 0,2
Česká republika 2,5 0,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)