6.1.21 Incidence – mozková mrtvice

Absolutně
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 3 401 3 203 3 095 2 981 2 808
Středočeský 3 963 3 870 3 672 3 623 3 268
Jihočeský 2 005 1 963 1 876 1 868 1 560
Plzeňský 1 898 1 792 1 688 1 689 1 527
Karlovarský 867 851 859 876 870
Ústecký 2 687 2 850 2 742 2 700 2 627
Liberecký 1 633 1 729 1 682 1 507 1 447
Královéhradecký 1 648 1 666 1 638 1 580 1 490
Pardubický 1 649 1 605 1 614 1 517 1 404
Vysočina 1 602 1 572 1 479 1 516 1 509
Jihomoravský 3 426 3 437 3 530 3 475 3 227
Olomoucký 2 116 2 238 2 289 2 048 1 875
Zlínský 2 128 1 892 2 168 2 084 1 914
Moravskoslezský 4 658 4 294 4 319 4 179 4 140
Celkem ČR 33 840 33 119 32 844 31 814 29 890
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 618 1 545 1 468 1 447 1 370
Středočeský 1 919 1 912 1 790 1 884 1 647
Jihočeský 1 006 1 008 896 909 780
Plzeňský 934 894 840 820 766
Karlovarský 443 468 448 459 444
Ústecký 1 342 1 469 1 424 1 358 1 333
Liberecký 844 891 861 741 756
Královéhradecký 783 823 809 810 763
Pardubický 800 799 800 749 732
Vysočina 812 794 724 721 767
Jihomoravský 1 648 1 675 1 702 1 753 1 612
Olomoucký 1 038 1 120 1 180 986 917
Zlínský 1 011 899 1 039 963 930
Moravskoslezský 2 248 2 067 2 142 2 049 2 052
Celkem ČR 16 560 16 477 16 254 15 766 15 027
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 783 1 658 1 626 1 534 1 438
Středočeský 2 044 1 956 1 882 1 739 1 621
Jihočeský 999 955 980 959 780
Plzeňský 964 898 848 869 761
Karlovarský 424 383 411 417 426
Ústecký 1 345 1 381 1 318 1 342 1 294
Liberecký 789 838 821 766 691
Královéhradecký 865 843 829 770 727
Pardubický 849 806 814 768 672
Vysočina 790 778 755 795 742
Jihomoravský 1 778 1 762 1 828 1 722 1 615
Olomoucký 1 078 1 118 1 109 1 062 958
Zlínský 1 117 993 1 129 1 121 984
Moravskoslezský 2 410 2 227 2 177 2 130 2 088
Celkem ČR 17 280 16 639 16 589 16 048 14 862
Na 100 tis. obyvatel
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 273,2 256 245,1 234,2 218,3
Středočeský 305,5 295,6 278 271,7 242,8
Jihočeský 315 308,2 294,4 292,6 244,1
Plzeňský 331,3 312,2 293,2 292,4 263,6
Karlovarský 288 283,8 287,8 294,6 293,8
Ústecký 325,4 345,5 333 328,3 320
Liberecký 372,4 394 383 342,4 328,2
Královéhradecký 298,5 302 297,1 286,7 270,5
Pardubický 319,7 311 312,6 293,7 271,4
Vysočina 313,8 308,2 290,3 297,7 296,7
Jihomoravský 293,2 293,6 300,8 295,2 273,4
Olomoucký 332,4 351,8 360,4 323 296,1
Zlínský 362,8 323 370,7 356,8 328,3
Moravskoslezský 380,6 352 355,4 345 342,9
Celkem ČR 322 314,7 311,5 301,1 282,3
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 267,9 254,8 239,8 234,4 219,2
Středočeský 299,7 295,9 274,6 286,3 247,9
Jihočeský 320,8 321,2 285,2 288,7 247,3
Plzeňský 329,7 314,8 294,7 286,5 267
Karlovarský 298,5 316,1 303,9 312,7 303,6
Ústecký 328,5 359,7 348,9 333 327,4
Liberecký 392,6 413,8 399,3 342,7 348,7
Královéhradecký 288,6 303,6 298,5 298,8 281,4
Pardubický 314,1 313,5 313,5 293,2 286,1
Vysočina 320,5 313,6 286,2 285,2 303,7
Jihomoravský 288,2 292,4 296,1 304 278,5
Olomoucký 333,5 360,3 380,1 318,1 296
Zlínský 352,5 313,7 363 336,7 325,6
Moravskoslezský 375,1 346 359,8 345,1 346,6
Celkem ČR 320,8 318,8 313,8 303,6 288,6
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 278,3 257,2 250 234,1 217,4
Středočeský 311,1 295 281,4 257,6 237,9
Jihočeský 309,5 295,6 303,2 296,5 240,9
Plzeňský 332,9 309,7 291,8 298,2 260,4
Karlovarský 277,9 252,2 272 277,1 284,2
Ústecký 322,3 331,7 317,4 323,8 312,7
Liberecký 353,1 374,9 367,3 342 308,3
Královéhradecký 308,1 300,4 295,8 274,9 259,9
Pardubický 325,2 308,5 311,8 294,2 257,1
Vysočina 307,2 303 294,3 310,1 289,7
Jihomoravský 298 294,8 305,3 286,8 268,4
Olomoucký 331,2 343,7 341,6 327,7 296,2
Zlínský 372,6 331,9 378,1 376 330,9
Moravskoslezský 385,8 357,8 351,2 344,8 339,3
Celkem ČR 323 310,7 309,3 298,7 276,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)