6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 46 31 15 0 0 0 0 0 3 4 15 6 9 4 5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 51 34 17 0 1 0 0 0 4 4 17 6 10 4 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,5 0,7 0,3 0 4,4 0 0 0 3,3 0 1,1 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 7,9 10,9 5 0 0 0 0 0 9,8 5,3 16,2 7,5 11,6 5,9 10,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 8,7 7,7 3,7 0 0 0 0 0 9,8 2,6 13 3,8 7,8 4,4 8,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)