6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 15 10 5 0 0 0 0 2 5 2 2 1 2 0 1
B16 Akutní hepatitida B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 46 27 19 0 0 0 1 0 3 12 11 6 7 4 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 61 37 24 0 0 0 1 2 8 14 13 7 9 4 3
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2,6 3,5 1,7 0 0 0 0 7,7 15,2 2,6 2,1 1,3 2,5 0 2,2
B16 Akutní hepatitida B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 7,9 9,4 6,4 0 0 0 3,7 0 9,1 15,6 11,8 7,6 8,9 6,1 4,4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 10,4 12,9 8,1 0 0 0 3,7 7,7 24,3 18,2 13,9 8,9 11,5 6,1 6,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)