6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 37 18 19 0 0 0 0 0 2 5 6 9 6 5 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 46 23 23 0 1 1 0 0 2 7 8 10 8 5 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,5 0 1 0 4,4 3,3 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1 1,7 0,3 0 0 0 0 0 0 2,6 5,1 1,1 2,6 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 6,3 6,3 6,4 0 0 0 0 0 5,7 13 15,3 9,6 7,7 3,5 8,9
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 7,9 8 7,7 0 4,4 3,3 0 0 5,7 18,2 20,3 10,7 10,2 3,5 8,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)