6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 41 31 10 0 0 0 0 2 1 6 14 10 2 5 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 45 34 11 0 0 0 1 3 1 7 15 10 2 5 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,5 0,7 0,3 0 0 0 3,8 3,7 0 1,3 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 7 10,8 3,3 0 0 0 0 7,4 2,7 7,6 15 12,9 2,5 8,1 2,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 7,7 11,9 3,7 0 0 0 3,8 11,1 2,7 8,8 16,1 12,9 2,5 8,1 2,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)