6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 13 8 5 0 1 1 1 1 0 1 2 5 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 34 20 14 0 0 0 0 1 1 10 4 4 6 7 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 48 28 20 0 1 1 1 2 1 11 6 9 7 8 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2,5 3,2 1,9 0 4,8 3,8 4,3 4 0 1,4 2,5 7,5 1,5 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 6,7 7,9 5,5 0 0 0 0 4 3 14,5 5 6 8,7 13 2,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 9,4 11,1 7,8 0 4,8 3,8 4,3 8 3 15,9 7,5 13,5 10,2 14,8 2,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)