6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 475 233 242 7 88 118 83 27 26 48 43 16 12 7 0
B16 Akutní hepatitida B 11 6 5 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 234 149 85 0 0 0 0 8 23 78 61 34 20 8 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 720 388 332 7 88 118 83 35 50 129 110 50 32 16 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 57,9 57,2 58,5 84,4 265,3 251,9 193,7 70,2 59,6 45,3 32,1 14,2 11,7 7 0
B16 Akutní hepatitida B 1,3 1,5 1,2 0 0 0 0 0 2,3 2,8 4,5 0 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 28,5 36,6 20,5 0 0 0 0 20,8 52,7 73,6 45,5 30,2 19,5 8 3,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 87,7 30,7 16,2 0 0 0 0 15,6 45,8 61,4 38,1 26,6 14,6 4 1,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)