6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 106 49 57 0 26 26 17 10 2 16 4 3 0 2 0
B16 Akutní hepatitida B 15 10 5 0 0 0 0 0 1 4 6 4 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 234 145 89 0 0 1 1 8 28 78 54 33 18 9 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 355 204 151 0 26 27 18 18 31 98 64 40 18 11 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 12,9 12 13,8 0 78,4 54,4 41,1 26,2 4,3 14,9 2,9 2,7 0 2,1 0
B16 Akutní hepatitida B 1,8 2,5 1,2 0 0 0 0 0 2,2 3,7 4,4 3,6 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 28,5 35,6 21,5 0 0 2,1 2,4 20,9 60,4 72,5 39,7 30 17 9,3 7,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 43,2 50 36,4 0 78,4 56,5 43,5 47,1 66,9 91,1 47,1 36,4 17 11,3 7,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)