6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 78 41 37 0 22 18 3 3 6 11 2 4 3 5 1
B16 Akutní hepatitida B 10 6 4 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 232 148 84 0 1 0 0 16 26 63 50 34 25 13 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 320 195 125 0 23 18 3 19 32 75 56 41 29 19 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 9,5 10 8,9 0 65,2 37,9 7,4 7,8 12,2 20,5 3,6 2,9 2,8 2,5 2
B16 Akutní hepatitida B 1,2 1,5 1 0 0 0 0 0 0 1,9 7,2 2,2 0,9 0,5 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 28,2 36,3 20,2 0 3 0 0 41,8 53,1 117,3 90,1 24,9 23,3 6,4 8,1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 38,9 47,8 30,1 0 68,2 37,9 7,4 49,7 65,3 139,7 101 30 27 9,3 10,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)