6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 39 23 16 0 8 2 3 5 2 7 2 5 3 0 2
B16 Akutní hepatitida B 19 12 7 0 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 204 128 76 0 0 0 2 9 23 68 46 25 22 7 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 262 163 99 0 8 2 5 14 25 84 57 31 25 7 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4,7 5,6 3,8 0 22,8 4,3 7,6 12,7 3,9 6,3 1,5 4,7 2,6 0 4,2
B16 Akutní hepatitida B 2,3 2,9 1,7 0 0 0 0 0 0 8,1 6,6 0,9 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 24,7 31,3 18,3 0 0 0 5 22,9 45,1 60,9 33,7 23,7 19,3 7,8 4,2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 31,8 39,9 23,8 0 22,8 4,3 12,6 35,6 49 75,2 41,8 29,4 22 7,8 8,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)