6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 87 49 38 2 17 18 12 11 6 3 11 5 2 0 0
B16 Akutní hepatitida B 16 6 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 5
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 226 134 92 0 1 1 1 3 16 60 57 33 24 23 7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 329 189 140 2 18 19 13 14 22 64 69 39 29 28 12
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 6,5 7,4 5,6 13,1 27 21,1 17 18,7 9,2 1,8 4,6 2,8 1,3 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1,2 0,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,6 1,9 3,3 5,7
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 16,8 20,2 13,5 0 1,6 1,2 1,4 5,1 24,6 35,2 23,9 18,3 15 15,2 8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 24,4 12,2 7,6 0 1,6 0 1,4 3,4 21,6 22,9 13,4 11,7 6,9 6,6 2,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)