6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 47 22 25 1 11 10 4 5 1 3 4 4 1 2 1
B16 Akutní hepatitida B 11 8 3 0 0 0 0 0 0 7 1 2 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 209 115 94 0 0 0 0 6 16 62 58 21 19 22 5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 267 145 122 1 11 10 4 11 17 72 63 27 20 25 6
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3,5 3,3 3,7 6,7 17,5 11,8 6 8,7 1,5 1,7 1,7 2,3 0,6 1,4 1,2
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 4,1 0,4 1,2 0 0,7 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 15,7 17,5 13,9 0 0 0 0 10,4 23,5 36 24,3 12,1 11,7 15,1 5,9
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 20 22 18,1 6,7 17,5 11,8 6 19,1 24,9 41,8 26,4 15,5 12,3 17,1 7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)