6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 58 23 35 0 0 4 3 2 2 4 7 12 15 6 3
B16 Akutní hepatitida B 14 10 4 0 0 0 0 0 0 3 7 2 1 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 172 107 65 0 0 0 2 4 16 44 38 34 13 16 5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 244 140 104 0 0 4 5 6 18 51 52 48 29 23 8
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4,4 3,5 5,2 0 0 4,9 4,7 3,5 2,8 4,9 7,5 5,1 8,9 2 3,6
B16 Akutní hepatitida B 1,1 1,5 0,6 0 0 0 0 0 0 3,7 7,5 0,8 0,6 0,3 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 13 16,4 9,7 0 0 0 3,2 7 22,4 54,4 40,6 14,4 7,7 5,2 6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 18,5 21,5 15,5 0 0 4,9 7,9 10,5 25,2 63 55,6 20,3 17,2 7,5 9,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)