6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 77 47 30 0 2 6 0 2 7 14 19 11 9 6 1
B16 Akutní hepatitida B 13 11 2 0 0 0 0 1 1 7 3 1 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 146 87 59 0 2 1 1 3 14 39 37 16 10 16 7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 236 145 91 0 4 7 1 6 22 60 59 28 19 22 8
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 5,9 7,3 4,5 0 3,1 7,7 0 3,5 9,4 7,8 8,2 6,7 5,3 4,5 1,2
B16 Akutní hepatitida B 1 1,7 0,3 0 0 0 0 1,7 1,3 3,9 1,3 0,6 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 11,2 13,5 8,9 0 3,1 1,3 1,6 5,2 18,9 21,8 16 9,8 5,9 11,9 8,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 18 22,4 13,7 0 6,2 8,9 1,6 10,4 29,7 33,6 25,5 17,1 11,2 16,4 9,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)