6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 43 26 17 0 0 0 0 0 7 11 11 3 5 5 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 51 31 20 0 0 0 0 1 7 13 13 5 6 5 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 4,1 0 0 2,1 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,9 1 0,7 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,6 1,3 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 7,4 9,1 5,8 0 0 0 0 0 24,4 14,4 11,5 3,9 6,7 7,2 2,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 8,8 7 4,8 0 0 0 0 0 24,4 10,4 11,5 3,9 2,7 2,9 2,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)