6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 44 24 20 1 5 4 6 2 5 7 5 5 4 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 56 32 24 0 0 0 2 1 4 14 7 10 7 10 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 102 57 45 1 5 4 8 3 9 22 13 15 11 10 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 7,6 8,4 6,9 17,3 21,6 12,7 23,6 8,2 15,6 18,6 12,3 5,2 5,3 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9,7 11,2 8,3 0 0 0 7,9 4,1 12,5 37,1 17,2 10,5 9,3 7 2,4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 17,7 20 15,5 17,3 21,6 12,7 31,4 12,4 28,1 58,3 32 15,7 14,7 7 2,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)