6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 69 36 33 1 7 1 0 4 12 18 14 4 8 0 0
B16 Akutní hepatitida B 9 8 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 48 32 16 0 0 0 0 2 5 16 13 7 3 2 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 126 76 50 1 7 1 0 6 17 41 29 11 11 2 0
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 12 12,7 11,4 17,9 29,3 3,3 0 16,1 35,8 22,6 14,9 5,4 10,1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1,6 2,8 0,3 0 0 0 0 0 0 8,8 2,1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 8,4 11,3 5,5 0 0 0 0 8,1 14,9 20,1 13,8 9,5 3,8 3,1 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 22 26,8 17,2 17,9 29,3 3,3 0 24,2 50,8 51,4 30,8 14,9 13,8 3,1 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)