6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 56 41 15 0 2 2 5 2 5 17 10 6 0 5 2
B16 Akutní hepatitida B 18 12 6 0 0 0 0 1 0 9 5 1 1 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 241 141 100 1 1 0 0 4 6 62 75 39 22 21 10
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 315 194 121 1 3 2 5 7 11 88 90 46 23 27 12
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4,4 6,6 2,3 0 3,4 2,8 9,3 4,4 8,7 8,8 4,2 3,6 0 3,4 2,1
B16 Akutní hepatitida B 1,4 1,9 0,9 0 0 0 0 2,2 0 4,7 2,1 0,6 0,7 0,7 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 18,7 22,6 15,1 6,6 1,7 0 0 8,8 10,4 32 31,6 23,3 15,1 14,4 10,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 24,5 15,2 10,9 6,6 1,7 0 0 6,6 3,5 25,8 24,8 16,1 6,2 6,2 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)