6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 74 39 35 1 4 10 6 2 8 15 19 2 5 1 1
B16 Akutní hepatitida B 21 17 4 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 217 124 93 0 0 1 4 3 12 66 53 37 21 15 5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 312 180 132 1 4 11 10 5 20 91 78 43 26 17 6
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 5,9 6,4 5,4 6,8 7 15 12,8 4,5 12,5 17 17,9 0,9 3,1 0,3 1,1
B16 Akutní hepatitida B 1,7 2,8 0,6 0 0 0 0 0 0 11,3 5,7 1,7 0 0,3 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 17,2 20,3 14,3 0 0 1,5 8,5 6,7 18,8 74,6 49,9 16,1 13,2 5,1 5,5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 24,7 29,4 20,3 6,8 7 16,5 21,3 11,2 31,3 102,9 73,5 18,8 16,3 5,8 6,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)