6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 247 156 91 3 5 8 7 13 29 60 61 32 17 11 1
B16 Akutní hepatitida B 14 12 2 0 0 0 0 1 0 8 2 2 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 214 128 86 0 0 0 0 6 19 70 58 31 14 13 3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 475 296 179 3 5 8 7 20 48 138 121 65 32 24 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 19,7 25,7 14,1 21 8,7 12,8 15,7 29,1 43,6 30,4 27,5 20,5 10,8 8,1 1,1
B16 Akutní hepatitida B 1,1 2 0,3 0 0 0 0 2,2 0 4,1 0,9 1,3 0,6 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 17,1 21,1 13,3 0 0 0 0 13,4 28,5 35,5 26,1 19,8 8,9 9,5 3,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 38 48,8 27,8 21 8,7 12,8 15,7 44,8 72,1 70 54,5 41,6 20,2 17,6 4,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)