6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 8 4 4 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 60 36 24 0 0 0 0 2 4 18 9 12 3 10 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 68 40 28 0 2 1 1 2 4 20 10 13 3 10 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,5 1,6 1,5 0 9,4 3,5 4,1 0 0 2,9 1,2 1,5 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 11,6 14,1 9,2 0 0 0 0 8,4 13,6 26,5 10,7 18 4,4 17,1 5,2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 13,2 15,7 10,7 0 9,4 3,5 4,1 8,4 13,6 29,5 11,9 19,5 4,4 17,1 5,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)