6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 7 2 5 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1
B16 Akutní hepatitida B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 50 32 18 0 0 0 0 0 1 7 12 7 12 8 3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 60 37 23 0 0 0 0 0 2 8 14 10 14 8 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,4 0,8 1,9 0 0 0 0 0 3,2 0 5,8 2,4 1,5 0 2,7
B16 Akutní hepatitida B 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,2 1,5 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9,7 12,5 6,9 0 0 0 0 0 3,2 20,7 34,5 8,3 18,3 6,4 8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 11,6 14,5 8,8 0 0 0 0 0 6,4 23,6 40,3 11,9 21,4 6,4 10,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)