6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 39 24 15 0 0 0 0 1 2 7 13 6 6 3 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 48 31 17 0 1 0 0 1 2 10 15 8 7 3 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,6 1 0,3 0 3,9 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 3,7 1,9 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 6,2 7,7 4,6 0 0 0 0 3,6 6,1 8,5 12,7 7,1 7,3 4 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 7,6 5,2 2,8 0 0 0 0 3,6 0 7,3 8,8 3,6 4,9 2,7 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)