6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 58 40 18 0 0 0 1 2 6 21 11 11 3 2 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 63 43 20 0 0 0 1 3 7 23 11 11 4 2 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 3,6 2,8 0 0 0 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1,2 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9,1 12,9 5,6 0 0 0 3,4 7,1 17 25,2 10,6 13,3 3,6 2,7 2,1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 9,9 13,9 6,2 0 0 0 3,4 10,7 19,9 27,6 10,6 13,3 4,8 2,7 2,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)