6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 21 7 14 0 3 5 2 3 2 1 1 0 2 1 1
B16 Akutní hepatitida B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 63 41 22 0 0 0 0 4 2 16 17 7 6 7 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 89 53 36 0 3 5 2 7 4 18 20 8 9 8 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3,3 2,3 4,3 0 11,8 14,5 6,9 10,6 5,3 2,4 2,3 0 2,4 0,6 2,2
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,7 1 1,2 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9,9 13,2 6,8 0 0 0 0 14,2 5,3 38,3 39,7 6,8 7,3 4,5 8,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 14 17,1 11,1 0 11,8 14,5 6,9 24,8 10,6 43,1 46,7 7,7 11 5,1 10,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)