6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 29 15 14 0 5 9 5 0 2 1 3 0 2 0 2
B16 Akutní hepatitida B 5 2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 36 24 12 1 0 0 0 3 2 9 8 3 5 2 3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 70 41 29 1 5 9 5 3 4 13 12 3 8 2 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4,6 4,8 4,3 0 19,1 26,9 17,6 0 5 1,2 2,9 0 2,3 0 4,4
B16 Akutní hepatitida B 0,8 0,6 0,9 0 0 0 0 0 0 3,5 1 0 1,1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 5,7 7,7 3,7 15,8 0 0 0 10,3 5 10,4 7,8 3,7 5,7 2,9 6,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 11 13,2 8,9 15,8 19,1 26,9 17,6 10,3 10 15 11,7 3,7 9,1 2,9 11

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)