6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 10 3 7 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0
B16 Akutní hepatitida B 14 7 7 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 2 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 180 119 61 2 0 0 0 5 12 57 42 17 23 15 7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 204 129 75 2 1 3 1 6 12 61 47 22 24 18 7
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,8 0,5 1,1 0 2,1 4,7 1,7 1,8 0 0,6 0,5 0,6 0 0,7 0
B16 Akutní hepatitida B 1,2 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 1,9 2,1 2,3 0,6 1,4 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 14,9 20,1 9,9 16,7 0 0 0 9,1 18,4 35,3 22,4 10 14,5 10,7 7,9
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 16,9 14,9 6,7 16,7 0 0 0 5,5 12,3 28,5 18,7 7,6 8,2 5 2,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)