6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 18 10 8 0 1 2 0 2 4 4 2 2 0 1 0
B16 Akutní hepatitida B 9 6 3 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 163 108 55 1 0 0 0 6 17 63 38 10 18 6 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 190 124 66 1 1 2 0 8 21 72 42 13 19 7 4
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,5 1,7 1,3 0 2,1 3,1 0 3,6 5,7 2,5 1,1 1,2 0 0,7 0
B16 Akutní hepatitida B 0,7 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3,1 1,1 0,6 0,6 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 13,5 18,2 8,9 8,4 0 0 0 10,9 24,4 38,7 20 5,9 11,2 4,4 4,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 15,7 20,9 10,7 8,4 2,1 3,1 0 14,5 30,1 44,2 22,1 7,7 11,8 5,1 4,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)