6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 17 6 11 1 2 0 2 1 2 1 1 3 4 0 0
B16 Akutní hepatitida B 10 6 4 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 0 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 148 98 50 0 0 0 0 3 24 50 27 17 14 9 4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 175 110 65 1 2 0 2 4 26 53 32 22 19 9 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,4 1 1,8 8,4 4,2 0 3,6 1,8 2,7 1,2 1,2 1,6 2,4 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 5 1 0,6 0 1,2
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 12,2 16,5 8,1 0 0 0 0 5,3 32,1 60,3 33,4 8,8 8,4 3 4,9
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 14,4 18,5 10,5 8,4 4,2 0 3,6 7,1 34,8 63,9 39,6 11,4 11,3 3 6,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)