6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 25 8 17 0 3 3 0 1 1 6 8 3 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 19 15 4 0 0 0 0 0 0 8 6 1 2 1 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 132 92 40 0 1 0 0 4 12 32 25 24 21 6 7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 176 115 61 0 4 3 0 5 13 46 39 28 23 7 8
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2 1,3 2,7 0 6,1 4,7 0 1,7 1,3 3,6 4,2 1,8 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1,6 2,5 0,6 0 0 0 0 0 0 4,8 3,1 0,6 1,2 0,8 1,3
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 10,8 15,4 6,4 0 2 0 0 6,9 15,2 19,2 13 14,4 12,5 4,6 8,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 14,4 19,3 9,8 0 8,2 4,7 0 8,6 16,5 27,7 20,3 16,8 13,7 5,3 10,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)