6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 19 15 4 0 2 3 0 0 2 5 3 3 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 98 57 41 0 0 0 0 6 10 28 19 13 16 5 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 119 74 45 0 2 3 0 6 12 34 22 17 17 5 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 4,3 6,9 1,8 0 10,8 11,8 0 0 8,7 8,7 4,1 5,1 1,9 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,7 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 22,2 26,3 18,3 0 0 0 0 29,5 43,5 48,9 26,1 22,2 29,7 9,2 3,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 27 21,2 15,2 0 0 0 0 24,6 26,1 41,9 22 17,1 26 9,2 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)