6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 146 76 70 0 7 16 7 4 10 32 25 28 9 6 2
B16 Akutní hepatitida B 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 122 69 53 0 0 0 0 1 10 39 28 18 12 11 3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 270 145 125 0 7 16 7 5 20 72 53 47 21 17 5
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 33,2 35,2 31,3 0 38,3 62,4 33,1 19,7 41,1 55,3 34 49,2 16,2 11,4 6,8
B16 Akutní hepatitida B 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,8 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 27,7 31,9 23,7 0 0 0 0 4,9 41,1 67,4 38,1 31,6 21,6 20,9 10,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 61,3 67,1 55,8 0 38,3 62,4 33,1 24,7 82,2 124,4 72,2 82,6 37,7 32,3 17,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)