6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 91 49 42 0 3 6 8 8 12 12 15 17 8 2 0
B16 Akutní hepatitida B 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 109 70 39 1 0 1 2 7 15 24 23 18 11 7 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 204 120 84 1 3 7 10 15 27 38 40 35 19 9 0
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 20,7 22,7 18,8 0 16,1 23,8 38,6 39,4 46,7 42 50,2 23,1 14,4 1,8 0
B16 Akutní hepatitida B 0,9 0,5 1,3 0 0 0 0 0 0 7 6,7 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 24,8 32,5 17,4 22 0 4 9,6 34,5 58,4 83,9 77 24,5 19,8 6,5 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 46,5 55,7 37,6 22 16,1 27,8 48,2 73,9 105,1 132,9 134 47,6 34,2 8,3 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)