6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 26 14 12 1 3 0 1 0 2 4 5 3 6 1 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 63 37 26 0 0 0 0 2 8 16 12 10 9 4 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 91 53 38 1 3 0 1 2 11 20 18 13 15 5 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 5,9 6,5 5,4 22,3 15,5 0 4,9 0 7,4 6,7 6,9 5,5 10 2,1 0
B16 Akutní hepatitida B 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1,4 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 14,4 17,2 11,6 0 0 0 0 9,7 29,7 26,8 16,5 18,3 15 8,3 7,2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 20,7 24,6 17 22,3 15,5 0 4,9 9,7 40,8 33,5 24,7 23,8 25 10,4 7,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)