6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 95 66 29 0 0 0 0 4 16 32 29 7 3 3 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 102 72 30 0 0 0 0 4 16 34 30 9 5 3 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,7 2,7 0,7 0 0 0 0 0 0 5,2 2,1 2,4 2,5 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 32,1 45,1 19,3 0 0 0 0 29,6 104,5 83,9 61,7 16,8 7,6 8,4 4,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 34,4 37,6 18 0 0 0 0 29,6 91,5 73,4 53,2 16,8 7,6 2,8 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)