6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 53 28 25 0 3 9 6 1 6 10 7 4 5 2 0
B16 Akutní hepatitida B 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 95 65 30 0 0 0 0 5 9 28 35 10 6 2 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 152 96 56 0 3 9 6 6 15 39 42 16 12 4 0
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 17,8 19,1 16,6 0 26,9 54,3 43,1 7,4 36,7 25,8 14,6 9,7 12,4 5,8 0
B16 Akutní hepatitida B 1,3 2 0,7 0 0 0 0 0 0 2,6 0 4,9 2,5 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 32 44,3 19,9 0 0 0 0 37,2 55 72,3 73,2 24,4 14,9 5,8 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 51,1 65,4 37,2 0 26,9 54,3 43,1 44,6 91,7 100,7 87,8 39 29,7 11,5 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)