6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 274 149 125 4 40 30 22 17 46 52 39 12 8 3 1
B16 Akutní hepatitida B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 70 43 27 0 0 0 0 2 10 34 16 4 3 1 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 349 197 152 4 40 30 22 19 56 88 57 16 11 5 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 91,8 101,1 82,7 146,4 347 181,3 161,3 125,4 262,6 263,8 199,6 24,8 19,7 4 5,1
B16 Akutní hepatitida B 1,7 3,4 0 0 0 0 0 0 0 10,1 10,2 0 0 1,3 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 23,5 29,2 17,9 0 0 0 0 14,7 57,1 172,5 81,9 8,3 7,4 1,3 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 116,9 133,6 100,6 146,4 347 181,3 161,3 140,1 319,7 446,5 291,8 33 27,1 6,7 5,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)