6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 26 16 10 0 0 1 2 1 2 4 5 4 4 3 0
B16 Akutní hepatitida B 8 6 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 113 91 22 0 0 0 0 3 15 40 30 22 2 0 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 147 113 34 0 0 1 2 4 18 47 37 26 7 4 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 8,7 10,8 6,6 0 0 6,2 14,7 7,1 10,8 10 10,3 10 9,4 9,3 0
B16 Akutní hepatitida B 2,7 4,1 1,3 0 0 0 0 0 5,4 7,5 4,1 0 2,3 3,1 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 37,7 61,5 14,5 0 0 0 0 21,4 81,3 99,8 61,7 54,8 4,7 0 5,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 49 76,3 22,4 0 0 6,2 14,7 28,6 97,6 117,2 76,1 64,7 16,4 12,3 5,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)