6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 81 41 40 0 4 6 4 2 2 12 22 18 8 2 1
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 100 64 36 0 0 0 0 4 13 19 27 10 11 11 5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 183 107 76 0 4 6 4 6 15 31 49 29 20 13 6
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 6,9 7,1 6,6 0 7,8 9,3 7,3 4,1 3,4 7,4 11,2 11,6 5,4 1,5 1,1
B16 Akutní hepatitida B 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 8,5 11,1 6 0 0 0 0 8,1 21,9 11,7 13,7 6,4 7,5 8,1 5,5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 15,5 5 2,8 0 0 0 0 8,1 15,1 8 5,6 3,2 2 0,7 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)