6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 21 13 8 0 0 0 0 1 2 8 8 1 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 8 6 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 121 71 50 1 0 1 1 12 10 35 23 11 20 5 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 150 90 60 1 0 1 1 13 13 45 34 14 21 5 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,8 2,3 1,3 0 0 0 0 2 2,8 4,8 4,2 0,7 0,6 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,7 1 0,3 0 0 0 0 0 1,4 1,2 1,6 1,3 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 10,3 12,4 8,4 7,9 0 1,6 2 23,5 14,2 20,8 12 7,4 12,9 4 2,4
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 12,8 15,7 10 7,9 0 1,6 2 25,4 18,5 26,8 17,7 9,4 13,5 4 2,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)