6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 17 11 6 0 0 0 0 1 1 7 6 1 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 119 77 42 0 1 0 0 5 9 40 34 11 11 8 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 140 91 49 0 1 0 0 6 10 48 43 12 12 8 0
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2,7 3,5 1,9 0 0 0 0 3,5 3 8,5 5,9 1,2 1,2 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 2,9 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 18,6 24,4 13 0 3,8 0 0 17,4 27,1 48,7 33,3 12,9 13 10,5 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 21,9 20,6 10,5 0 3,8 0 0 17,4 27,1 41,4 30,4 11,7 7,1 3,9 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)