6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 40 24 16 1 5 5 1 0 2 7 11 2 3 2 1
B16 Akutní hepatitida B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 128 72 56 0 1 0 0 3 9 60 21 10 10 12 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 169 96 73 1 6 5 1 3 11 68 32 12 13 14 3
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 6,3 7,6 4,9 15 19,1 14,1 3,3 0 5,7 8,4 10,7 2,4 3,5 2,7 2,2
B16 Akutní hepatitida B 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 20,1 22,9 17,3 0 3,8 0 0 10,5 25,6 72,3 20,4 11,9 11,6 16,3 4,3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 26,5 30,5 22,6 15 22,9 14,1 3,3 10,5 31,3 82 31,1 14,3 15,1 19 6,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)