6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 13 9 4 1 1 0 1 2 2 0 4 1 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 108 67 41 0 0 2 0 3 13 51 17 13 6 2 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 123 78 45 1 1 2 1 5 15 52 22 14 7 2 1
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2 2,9 1,2 15,4 3,8 0 3,4 7 5,3 0 9,4 1 1,2 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 16,9 21,3 12,7 0 0 5,7 0 10,5 34,8 124,3 39,8 12,6 7,2 1,3 2,2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 19,3 24,8 13,9 15,4 3,8 5,7 3,4 17,4 40,1 126,8 51,5 13,6 8,4 1,3 2,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)