6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 18 12 6 0 2 0 1 1 3 4 3 1 2 1 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 96 50 46 1 0 0 0 4 11 43 20 8 5 4 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 116 64 52 1 2 0 1 5 14 49 23 9 7 5 0
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 2,8 3,8 1,9 0 7,4 0 3,5 3,4 7,7 4,7 2,9 1,2 2,2 1,5 0
B16 Akutní hepatitida B 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 15,1 15,9 14,2 15,6 0 0 0 13,6 28,2 50,3 19,6 9,8 5,6 5,8 0
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 18,2 20,4 16,1 15,6 7,4 0 3,5 17 35,8 57,3 22,6 11 7,8 7,3 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)