6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 84 61 23 0 0 0 0 0 7 20 22 16 12 5 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 90 65 25 0 0 0 0 0 7 20 24 17 15 5 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,9 1,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,4 4,2 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 15,2 22,5 8,2 0 0 0 0 0 24,4 28,9 25,3 21,9 17 7,2 4,6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 16,3 17,3 5,4 0 0 0 0 0 24,4 24,5 19,6 17,8 7,1 1,4 4,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)