6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 9 5 4 0 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 66 38 28 0 0 0 0 1 3 15 15 11 9 9 3
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 77 45 32 0 0 3 1 3 4 15 17 12 10 9 3
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 1,6 1,8 1,4 0 0 9,8 3,9 8 3,3 0 1,1 0 1,4 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,4 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 12 14 10 0 0 0 0 4 9,8 21,5 17 15,4 12,4 13,4 7,1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 14 16,6 11,4 0 0 9,8 3,9 12 13,1 21,5 19,3 16,8 13,8 13,4 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)