6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 17 9 8 0 3 5 0 0 2 4 2 0 0 0 1
B16 Akutní hepatitida B 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 59 32 27 0 0 0 0 2 4 12 15 9 9 6 2
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 81 43 38 0 3 5 0 2 6 17 19 10 10 6 3
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3,1 3,3 2,9 0 13,6 16,5 0 0 6,2 11,5 5,6 0 0 0 2,4
B16 Akutní hepatitida B 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 2,9 5,6 1,1 1,4 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 10,7 11,8 9,6 0 0 0 0 7,9 12,4 34,4 41,9 10,1 12,8 4,3 4,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 14,7 15,9 13,6 0 13,6 16,5 0 7,9 18,6 48,8 53,1 11,3 14,3 4,3 7,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)