6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 66 38 28 0 7 14 6 5 3 6 13 4 4 2 2
B16 Akutní hepatitida B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 71 47 24 0 0 0 0 2 6 15 16 9 9 8 6
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 140 88 52 0 7 14 6 7 9 24 29 13 13 10 8
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 12 14 10 0 30,7 47,6 24,1 19,4 8,9 8,3 14,7 5,8 5,2 3,2 4,9
B16 Akutní hepatitida B 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 12,9 17,3 8,6 0 0 0 0 7,8 17,8 20,8 18,1 13 11,7 12,8 14,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 25,4 32,5 18,5 0 30,7 47,6 24,1 27,2 26,8 33,3 32,8 18,8 16,9 16 19,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)