6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 772 411 361 9 116 150 105 45 44 95 103 57 30 15 3
B16 Akutní hepatitida B 85 50 35 0 0 0 0 1 1 24 23 11 10 9 6
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 1 584 997 587 3 3 1 1 40 126 435 427 205 180 119 44
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 2 441 1 458 983 12 119 151 106 86 171 554 553 273 220 143 53
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 7,3 7,9 6,7 7,9 26,1 25,5 20,5 9,8 8,2 6,7 5,9 4 2,3 1,2 0,4
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1 0,7 0 0 0 0 0,2 0,2 1,7 1,3 0,8 0,8 0,7 0,8
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 15 19,1 10,9 2,6 0,7 0,2 0,2 8,7 23,4 30,9 24,3 14,4 13,5 9,6 5,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 23,1 13,8 7,5 2,6 0,7 0 0,2 7,2 18,5 24,4 18,3 10,7 7,2 4,1 2,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)